Arıtma Tesisleri

Arıtma tesislerinde mutlaka bir koku sorunu vardır. Özellikle de atıklar biyolojik yöntemlerle arıtılıyor veya işleme tabi tutuluyorsa mutlaka bir ayrışma ürünü olarak kokulu ara maddeler veya nihai ürünler oluşmaktadır. Örneğin hidrojensülfür, amonyak, indol, merkaptan v.b. konsantrasyonu düşük oranda olup kokusu şiddetli olan maddeler açığa çıkmaktadır. Bu da tesis bölgesinde koku kirlenmesine neden olmaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında oluşan kokular ise insanı aşırı derecede rahatsız eder ve son zamanlarda çıkan sıkı yönetmeliklere göre bu kokuların minimize edilmesi zorunlu hale gelmektedir. İNKOSİS sisleme sistemine eklenebilecek dozlama ünitesi ile ortamın hem hoş koku hem de yararlı kimyasallarla buluşması sağlanmaktadır.