Büyükbaş hayvancılık

Büyükbaş hayvancılıkta serinletme

Sığırlar insanlar gibi sıcaklık stresini tolere edemezler. Genç hayvanlar 4ºC ila 27ºC arasında dar bir rahat alana sahiptir. Ergin ineklerde ve açıkta beslenen sığırların rahat sıcaklık alanı ise -18ºC ile 24ºC arasındadır. Sığırlarda yüksek çevre sıcaklığının verim özelliklerine olumsuz etkisi, düşük sıcaklığa oranla çok daha fazladır. Ayrıca düşük nemli ortamlarda hayvanlar daha yavaş büyürler ve hastalıklara karşı duyarlı hale gelirler. Sabit ve hayvanlara uygun özel nem seviyesi bağışıklık sistemlerini güçlendirir. İNKOSİS sisleme sistemi ile hem sıcak günlerde ortamın serinletilmesi sağlanır hem de nem kaybı minimize edilmiş olur.