Kurumsal

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle, uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı dünyamızda hızlı bir değişim
süreci yaşanmaktadır. Bu süreç, şirketimizin de uyum sağlaması gerektiğine inandığımız ve üzerinde
hassasiyetle durduğumuz bir konudur.Şirket ortaklarımızın 32 yılık ticari geçmişine ek olarak, mühendislik
altyapısı ile 2003 yılından itibaren iklimlendirme ve havalandırma alanında da faaliyet göstermeye
başlamıştır. Bu çerçevede, hem değişime ayak uydurmak hem müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, şirket
politikamızın vazgeçilmez bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır.Bu düşüncelerle, görev ve hizmetlerinin
yerine getirilmesi esnasında;

* İşlemlerde etkinliği ve verimliliği artırmak
* Sıfır hatalı işlem yapmak
* İş mükemmelliğine ulaşarak kaliteli hizmet sunmak
* Çalısanlarımız ile hizmet sunulan kişi kurum ve kuruluşların mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak uygulamalara yön vermek,

Tüm çalışanların katılımını ve bağlılığını sağlayarak ekip çalışmasını bir yöntem haline getirmek ve müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek amacıyla uygun bir yönetim sistemi hedeflenmiştir . Bu çalışmaların başarılı olabilmesi ancak bu konuda yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda müşterilerimize en kaliteli şekilde hizmet edebilmeyi kendimize hedef edinmiş bulunmaktayız.