Tavukçuluk

Tavukçulukta yüksek verim ancak genotip ve çevre etkisinin optimum olmasıyla çıkabilir. Çevre koşulları tavukların, gelişmesini ve verimliliğini etkileyen tüm dış etmenleri kapsar. Karşılaşılan en önemli çevresel sorunlardan biri yüksek sıcaklık ve nemdir. Çevre sıcaklığının optimum sınırların üzerine çıktığı durumlarda kanatlıların vücut sıcaklıklarında 1,0-2,5°C arasında değişen artışlar meydana gelmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklık koşullarında akciğerlere alınan havadaki oksijen, 4-5 kat düşmektedir. Eğer uygun ortam havasının nemi sabit tutulabilirse hayvanlar hastalıklara daha az eğilimli olurlar ve daha çabuk büyürler. Örneğin, kuluçka makinesinin içindeki civcivler için, 36-39 0C sıcaklık ve %70-75 nemli ortam çok iyidir. Buna ek olarak ortamın bağıl nemi %80 civarında tutulursa yumurtaların gözenekli kabuklarının kuruması ve ağırlıklarını kaybetmeleri önlenir.